Sprawdzenie sterownika PSG5 przy użyciu próbówki

Film pokazuje dlaczego nie sprawdzać sterownika psg5 pompy wtryskowej bosch vp44 i vp30 za pomocą probówki.